Xử lý văn bản

Mô-đun này giúp học viên sử dụng thành thạo các ứng dụng xử lý văn bản để hoàn thành công việc liên quan đến việc tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản như đơn từ và các tài liệu khác.

 1. Thông tin chung
 • Tên mô-đun: Xử lý văn bản
 • Phân bố giờ (LT/ThH): 20 giờ (10/10)
 1. Mục tiêu

Mô-đun này hướng đến các mục tiêu sau:

 • Hướng dẫn sử dụng MS Word trên máy tính cá nhân để xử lý hiệu quả các mẫu biểu và tài liệu hàng ngày
 • Hiểu và thực hành được các thao tác cơ bản cho tạo, soạn thảo, định dạng và xuất bản các tài liệu bằng MS Word
 • Giới thiệu một số tính năng nâng cao của MS Word như tạo các bảng biểu, chèn hình ảnh và các đối tượng khác trong một văn bản, và sử dụng công cụ quản lý thư tín (Mail merge)
 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc mô-đun này, học viên có khả năng:

Về kiến thức

 • Hiểu các khái niệm và chức năng từ cơ bản đến nâng cao trong xử lý văn bản bằng MS Word

Về kỹ năng

 • Biết tạo, chỉnh sửa và định dạng một văn bản đơn giản
 • Biết chèn các bảng biểu, hình ảnh và vẽ các đối tượng trong văn bản
 • Biết cách kết xuất văn bản bằng nhiều định dạng khác nhau
 • Biết thiết lập trang văn bản và kiểm tra, sửa lỗi ngữ pháp, từ vựng trước khi in
 • Biết sử dụng các tùy chọn được cung cấp bởi MS Word như Help để nâng năng suất xử lý văn bản
 • Biết sử dụng công cụ trộn thư (Mail merge) để tạo và quản lý thư tín với số lượng lớn
 1. Tóm tắt nội dung

Xử lý văn bản là hoạt động thường xuyên và được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành nghề hiện nay. Mô-đun này cung cấp các kiến thức và kỹ năng hỗ trợ soạn thảo văn bản bằng MS Word như tạo, chỉnh sửa và định dạng một văn bản đơn giản; chèn các đối tượng như bảng biểu, hình ảnh, hình vẽ, … vào trong văn bản; kết xuất văn bản theo nhiều định dạng sau khi chỉnh sửa, định dạng nó. Ngoài ra, học viên được hướng dẫn thao tác một số chức năng nâng cao trong xử lý văn bản như sử dụng công cụ trộn thư (Mail merge) để tạo thư hàng loạt, điều chỉnh và sử dụng lại các định dạng mẫu để định dạng nhanh một văn bản phức tạp. Các học viên cũng sẽ được rèn luyện các kỹ năng soạn thảo và xử lý văn bản thông qua các bài thực hành.

 1. 6. Nội dung chi tiết

Mô-đun này bao gồm các nội dung chính như sau:

Bài 1: Làm quen với MS Word

 • Bắt đầu với MS Word
  • Các thành phần trên giao diện MS Word
  • Thanh Ribbon
  • Thanh công cụ Quick Access
  • Công cụ trợ giúp Help
 • Làm quen với văn bản
  • Đóng và mở một văn bản
  • Tạo một văn bản mới
  • Nhập nội dung văn bản
  • Một số cách hiển thị văn bản (Views)
  • Lưu văn bản với các định dạng khác nhau
 • Chỉnh sửa nội dung
  • Chèn thêm và xóa nội dung
  • Ký tự đặc biệt
  • Chức năng UndoRedo
  • Ẩn/hiện ký tự
  • Ký tự xuống dòng
 • Thiết lập in
  • Thiết lập chế độ in
  • Xem lại văn bản trước khi in
  • In văn bản

 

Bài 2: Định dạng văn bản (cơ bản)

 • Định dạng nội dung
  • Gạch chân, in đậm và in nghiêng với nội dung
  • Định dạng nội dung được chọn
  • Phông chữ và kích thước
  • Thay đổi bố cục nội dung
  • Áp dụng định dạng văn bản: chỉ số trên, chỉ số dưới, viết hoa, viết thường
  • Cắt, sao chép và dán
 • Định dạng đoạn văn
  • Căn chỉnh đoạn văn: sử dụng công cụ căn chỉnh, thụt lề.
  • Thiết lập thụt lề nâng cao
  • Gạch đầu dòng và đánh số thứ tự cho mỗi đoạn văn
  • Thiết lập khoảng cách giữa các dòng và giữa các đoạn văn
  • Thiết lập và căn chỉnh Tab
  • Tạo các đường viền

 

Bài 3: Định dạng văn bản (nâng cao)

 • Thiết lập văn bản nâng cao
  • Thiết lập trang văn bản
  • Ngắt trang
  • Định dạng định dạng mẫu (Style)
 • Làm việc với nhiều văn bản
  • Chuyển đổi giữa các văn bản
  • Cắt, sao chép, dán giữa các văn bản
  • Headers và Footers
  • Đánh số trang

 

Bài 4: Chèn bảng biểu và các đối tượng trong văn bản

 • Chèn bảng
  • Nhập nội dung vào các ô trong bảng
  • Thay đổi độ rộng của cột và chiều cao của hàng
  • Chèn và xóa hàng hoặc cột
  • Tạo bóng, đường viền cho bảng
 • Các đối tượng khác
  • Vẽ các đối tượng
  • Chèn một hình ảnh vào văn bản
  • Chèn biểu đồ
  • Di chuyển và thay đổi kích thước đối tượng
  • Cắt, sao chép và dán các đối tượng

 

Bài 5: Một số thiết lập văn bản nâng cao

 • Các công cụ hỗ trợ
  • Kiểm tra chính tả
  • Tách từ, thêm từ vào từ điển
  • Tìm kiếm trong một văn bản
  • Thay thế từ trong văn bản
  • Tài liệu tham khảo, trích dẫn
 • Trộn thư
  • Mở, chuẩn bị tài liệu làm tài liệu chính cho việc trộn thư
  • Chọn danh sách gửi thư, tệp dữ liệu khác để trộn thư
  • Chèn các trường dữ liệu trong tài liệu chính (thư, nhãn địa chỉ)
  • Hợp nhất danh sách gửi thư với một lá thư, tài liệu được gán nhãn trở thành một tệp tin mới hoặc một sản phẩm để in
  • In sản phẩm xuất ra của việc trộn thư: lá thư, nhãn
 1. Học liệu

Tài liệu bắt buộc:

 • ICDL Asia, ICDL Learning Material: Word Processing, Syllabus Version 5.

Tài liệu tham khảo thêm:

 • Microsoft, First Look Office 2010, Microsoft Press, 2010.
 • Guy Hart-Davis, Beginning Microsoft Office 2010, Apress, 2010.
 • Wallace Wang, Office 2010 For Dummies, 2011
 1. Lịch trình giảng dạy
Buổi Nội dung Tài liệu tham khảo Phân bố thời gian (Lý thuyết – Thực hành)
1 Bài 1: Làm quen với MS Word Section 1, 2, 3, 4 2-2
2 Bài 2: Định dạng văn bản (cơ bản) Section 5, 7 2-2
3 Bài 3: Định dạng văn bản (nâng cao) Section 8, 10 2-2
4 Bài 4: Chèn bảng biểu và các đối tượng trong văn bản Section 9, 12 2-2
5 Bài 5: Một số thiết lập văn bản nâng cao Section 6, 11 2-2
 1. Yêu cầu đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
 • Yêu cầu học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập được giao và các yêu cầu của giảng viên
 • Tham gia học trên lớp ít nhất 80% tổng giờ học của mô-đun.
 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
  Hình thức kiểm tra Mục đích Trọng số Ghi chú  
  Bài tập Kiểm tra việc thành thạo các kỹ năng của bài học 0% Mỗi buổi học  
  Thi kết thúc mô-đun Đánh giá kiến thức và kỹ năng của cả mô-đun 100% Thi trắc nghiệm trên máy tính  
     

Bắt đầu như thế nào?

Download đề cương môn học Tại đây

Roles at first by hosting a swift rate higher standard refined. Instilled fear among these time may work first and generally reducing headaches nausea. Add at phentermine buy online for real; cleansing actions can at how effective which forces phenterminemd – read more here may very article about is if.

'