Sử dụng trình chiếu

Mô-đun này giúp học viên hiểu các khái niệm về trình chiếu và sử dụng phần mềm trình chiếu.

 1. Thông tin chung
 • Tên mô-đun: Trình chiếu
 • Phân bố giờ tín chỉ (LL/ThH): 16 giờ (8/8)
 1. Mục tiêu
 • Trình bày kỹ năng sử dụng ứng dụng trình chiếu trên máy tính cá nhân
 • Hiểu và vận dụng thành thạo MS PowerPoint để chuẩn bị slides cho trình chiếu
 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc mô-đun, học viên có khả năng:

Về kiến thức

 • Hiểu các khái niệm và chức năng cơ bản trong MS PowerPoint phục vụ cho công việc trình chiếu

Về kỹ năng

 • Biết làm việc với các bản trình chiếu và lưu chúng dưới nhiều định dạng khác nhau
 • Biết chọn các tùy chọn được cung cấp, như chức năng Help để nâng năng suất xử lý
 • Biết thiết kế và chỉnh sửa nội dung cơ bản của slides
 • Biết nhập, chỉnh sửa và định dạng chữ cho các slide trong bài trình chiếu. Tạo các tiêu đề riêng phù hợp với từng slide
 • Biết chọn, tạo và định dạng biểu đồ để biểu diễn thông tin một cách trực quan
 • Biết chèn, chỉnh sửa hình ảnh, vẽ các đối tượng
 • Biết sử dụng các hiệu ứng chuyển slide, hình động cho bài trình chiếu, kiểm tra và sửa lỗi nội dung trước khi in và trình bày
 • Sử dụng thành thạo một số chức năng nâng cao của MS PowerPoint
 1. Tóm tắt nội dung

Trình chiếu hiện đang là hoạt động thường xuyên và được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành nghề nhằm mục đích diễn đạt, trình bày về một ý tưởng, sản phẩm hoặc một bài giảng nào đó. Môn học này tập trung vào hướng dẫn cho học viên sử dụng thành thạo các kỹ năng tạo, định dạng nội dung các bản trình chiếu để có một bài thuyết trình hiệu quả. Các học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng trình bày các bản trình chiếu thông qua các bài thực hành trên MS PowerPoint.

 

 1. 6. Nội dung chi tiết

Mô-đun sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

Bài 1: Làm quen với MS PowerPoint

 • Bắt đầu với MS PowerPoint
 • Màn hình MS PowerPoint
 • Sử dụng mẫu được cài đặt trước
 • Thanh Ribbon
 • Thanh công cụ Quick Access

Bài 2: Slide và Trình chiếu

 • Slide đề cương
 • Sắp xếp các slide
 • Ghi chú cho slide
 • Trình bày một slide
 • Lưu một bản trình chiếu
 • Đóng/Mở trình chiếu
 • Thêm và xóa các slide
 • Thay đổi bố trí các slide
 • Màu nền

Bài 3: Định dạng

 • Phông và kích thước chữ
 • UndoRedo
 • Sử dụng các hiệu ứng cho chữ
 • Căn chỉnh lề, khoảng cách và chữ hoa, chữ thường
 • Gạch ý
 • Cắt, sao chép và dán nội dung trong slide
 • Sử dụng hiệu ứng chuyển động
 • Kiểm tra ngữ pháp
 • Slide Mẫu
 • HeadersFooters

Bài 4: Các đối tượng hỗ trợ trình chiếu

 • Tạo biểu đồ tổ chức
 • Chỉnh sửa biểu đồ tổ chức
 • Chèn hình ảnh
 • Ảnh động
 • Bảng biểu
 • Bảng tính
 • Biểu đồ
 • Định dạng biểu đồ
 • Thêm nhãn cho biểu đồ
 • Công cụ vẽ và các đồi tượng
 • Sắp xếp các đối tượng
 • Chia nhóm các đối tượng
 • Tùy chỉnh màu và đường kẻ
 • Nhập hình ảnh

Bài 5: Trình bày slides

 • Định dạng đầu ra
 • Thiết lập slide
 • Thiết lập một slide
 • Chuyển slide
 • Bài trình chiếu
 • In ấn
 1. Học liệu

Tài liệu bắt buộc:

 • ICDL Asia. ICDL Learning Material: Presentation, Syllabus Version 5.

Tài liệu tham khảo thêm:

 • Microsoft, First Look Office 2010, Microsoft Press, 2010.
 • Guy Hart-Davis, Beginning Microsoft Office 2010, Apress, 2010.
 • Wallace Wang, Office 2010 For Dummies, 2011
 1. Lịch trình giảng dạy
Buổi Nội dung Tài liệu tham khảo Phân bố thời gian (Lý thuyết – Thực hành)
1 Bài 1: Làm quen với MS PowerPoint

Bài 2: Slide và Trình chiếu

Section 1, 2 2-2
2 Bài 3: Định dạng Section 3 2-2
3 Bài 4: Các đối tượng hỗ trợ trình chiếu Section 4 2-2
4 Bài 5: Trình bày slides Section 5 2-2
 1. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
 • Yêu cầu học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập được giao và các yêu cầu của giảng viên
 • Tham gia học trên lớp ít nhất 80% tổng giờ học của mô-đun
 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Hình thức kiểm tra Mục đích Trọng số Ghi chú
Bài tập Kiểm tra việc thành thạo các kỹ năng của bài học 0% Mỗi buổi học
Thi kết thúc mô-đun Đánh giá kiến thức và kỹ năng của cả mô-đun 100% Thi trắc nghiệm trên máy tính

'