Sử dụng hệ thống thông tin Y tế (HIS)

Mô-đun này được khuyến khích cho những học viên liên quan tới lĩnh vực Y tế như: bác sĩ, y tá, nhân viên chăm sóc sức khỏe, cán bộ làm việc trong bệnh viện….

Mô-đun này vạch rõ các kĩ năng mà nhân viên Y tế cần có để làm việc với hệ thống thông tin Y tế (HIS – Health Infomation System) hiệu quả và an toàn. Chương trình học chứng nhận tầm quan trọng của việc đào tạo và tăng kĩ năng của học viên ở mọi cấp độ và mọi ngành nghề.

ECDL/ICDL nhận thấy rằng, những nhu cầu cơ bản ở mỗi quốc gia, bao gồm phong tục tập quán, văn hóa, ngôn ngữ, khuôn khổ luật pháp đều có những điểm khác biệt. Vì vậy, các phiên bản đặc biệt của chứng chỉ đã được tạo ra tương ứng với từng vùng lãnh thổ.

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: 

 • Hiểu chức năng chính của hệ thống thông tin Y tế (HIS – Health Infomation System).
 • Sử dụng HIS an toàn và hiệu quả.
 • Hiểu về vấn đề đạo đức, luật pháp và các điều lệ liên quan đến HIS.
 • Hiểu tính bảo mật, an toàn và kiểm soát truy nhập khi sử dụng HIS.
 • Hiểu và giải thích được dữ liệu đã ghi chép bằng thiết bị điện tử.

Lợi ích thu được:

Những điều dưới đây nêu ra lợi ích mà mô-đun ECDL/ICDL – Sử dụng Hệ thống thông tin Y tế đem lại:

 • Cung cấp một chương trình học rõ rạng và dễ học.
 • Giới thiệu toàn diện về Hệ thống thôn tin Y tế (HIS) phổ biến.
 • Bảo vệ bệnh nhân và thông tin của họ bằng cách nâng cao năng lực của nhân viên Y tế.
 • Chứng chỉ bao gồm các yêu cầu phổ cập toàn cầu về Hệ thống thông tin Y tế và nhận diện pháp luật của quốc gia sử dụng.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm HIS hiệu quả.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin về mô-đun này và tìm trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất.

'