Sử dụng bảng tính

Mô-đun này giúp học viên hiểu rõ khái niệm về bảng tính và có khả năng sử dụng bảng tính để có kết quả chính xác.

 1. Thông tin chung
 • Tên mô-đun: Xử lý bảng tính
 • Phân bố giờ tín chỉ (LL/ThH): 20 giờ (10/10)
 1. Mục tiêu

Mô-đun hướng đến mục tiêu sau:

 • Cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản, các kỹ thuật và kinh nghiệm để xây dựng các bảng tính phục vụ hiệu quả cho công việc tính toán, thống kê hàng ngày
 • Sử dụng thành thạo MS Excel để thao tác với bảng tính.
 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc mô-đun này, học viên có khả năng:

Về kiến thức

 • Hiểu các khái niệm cơ bản và chức năng của các hàm trong MS Excel

Về kỹ năng

 • Biết tạo, chỉnh sửa, định dạng và lưu các bảng tính dưới nhiều định dạng khác nhau
 • Biết nhập và tiến hành các thao tác cơ bản trên dữ liệu: chọn, sắp xếp, sao chép, di chuyển và xóa dữ liệu
 • Biết định dạng nội dung số và chữ trong một bảng tính
 • Biết sửa các hàng và cột: sao chép, di chuyển, xóa và đổi tên trang tính
 • Biết tạo các công thức toán học sử dụng các hàm chuẩn của MS Excel cho một số mục đích đơn giản; biết cách phát hiện lỗi trong các công thức và sửa chúng; sử dụng tốt công thức đã tạo
 • Biết chọn, tạo và định dạng biểu đồ để biểu diễn thông tin một cách trực quan
 • Sử dụng thành thạo một số chức năng nâng cao của MS Excel
 1. Tóm tắt nội dung

Làm việc với bảng tính là hoạt động thường xuyên và được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành nghề hiện nay. Mô-đun này cung cấp kiến thức và các kỹ năng cơ bản để làm việc với bảng tính như tạo, định dạng nội dung ô tính và các công thức. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn sử dụng các chức năng nâng cao như tạo và sử dụng biểu đồ để truyền đạt thông tin một cách trực quan hơn. Các học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng làm việc với bảng tính thông qua các bài thực hành trên MS Excel.

 

 1. 6. Nội dung chi tiết

Mô-đun sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

Bài 1: Làm quen với MS Excel

 • Bắt đầu với MS Excel
  • Màn hình giao diện của MS Excel
  • Thanh Ribbon
  • Thanh công cụ Quick Access
  • Công cụ trợ giúp Help
 • Làm quen với thao tác bảng tính trên MS Excel
  • Đóng và mở một bảng tính
  • Mở nhiều bảng tính
  • Sử dụng thanh cuộn
 • Tạo và lưu một bảng tính
  • Tạo một bảng tính
  • Nhập dữ liệu vào bảng tính
  • Lưu một bảng tính
  • Lưu dưới nhiều định dạng khác nhau
  • Lưu như một bảng tính mẫu
 • Thiết lập in
  • Xem lại bảng tính trước khi in
  • Thiết lập trang in
  • Căn lề
  • In phần lựa chọn
  • Đầu trang và chân trang
  • In tiêu đề
  • Hiển thị và in biểu thức

 

Bài 2: Các thao tác cơ bản trên bảng tính

 • Thao tác cơ bản
  • Chỉnh sửa ô tính
  • Xóa nội dung ô tính
  • Sử dụng UndoRedo
  • Thao tác với một vùng dữ liệu
  • Kỹ thuật nhập dữ liệu nhanh
  • Sao chép và di chuyển các ô tính
  • Sao chép và di chuyển giữa các bảng tính
  • Tìm kiếm, thay thế dữ liệu
  • Lọc dữ liệu
  • Sắp xếp
 • Thao tác với nhiều bảng tính
  • Làm việc với nhiều trang tính
  • Chuyển đổi giữa các bảng tính
  • Đổi tên trang tính
  • Sao chép và di chuyển các trang tính
  • Chèn và xóa các trang tính

 

Bài 3: Các thao tác nâng cao trên bảng tính

 • Định dạng bảng tính
  • Kiểu chữ, phông và kích thước chữ
  • Định dạng kiểu số, ngày tháng
  • Căn chỉnh
  • Thay đổi độ rộng cột, chiều cao hàng
  • Chèn, xóa các cột và hàng
  • Thêm viền, màu cho nội dung
  • Xoay chữ
 • Biểu đồ
  • Giới thiệu về biểu đồ
  • Tạo biểu đồ
  • Di chuyển biểu đồ giữa các bảng tính
  • Các loại biểu đồ
  • Sao chép, di chuyển và thay đổi kích thước biểu đồ
  • Định dạng biểu đồ
  • Tùy chọn biểu đồ
  • In biểu đồ

 

Bài 4: Biểu thức, hàm và địa chỉ

 • Biểu thức
  • Dấu ngoặc
  • Tự động tính tổng (AutoSum)
  • Kiểm tra lỗi
 • Hàm và địa chỉ
  • Hàm đếm
  • Hàm tính trung bình và làm tròn
  • Hàm tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
  • Hàm điều kiện
 • Địa chỉ
  • Địa chỉ tương đối
  • Địa chỉ tuyệt đối
 1. Học liệu

Tài liệu bắt buộc:

 • ICDL Asia. ICDL Learning Material: Speadsheets, Syllabus Version 5.

Tài liệu tham khảo thêm:

 • Microsoft, First Look Office 2010, Microsoft Press, 2010.
 • Guy Hart-Davis, Beginning Microsoft Office 2010, Apress, 2010.
 • Wallace Wang, Office 2010 For Dummies, 2011
 1. Lịch trình giảng dạy
Buổi Nội dung Tài liệu tham khảo Phân bố thời gian (Lý thuyết – Thực hành)
1 Bài 1: Làm quen với MS Excel Section 1, 2, 3, 7 2-2
2 Bài 2: Các thao tác cơ bản trên bảng tính Section 5, 6 2-2
3 Bài 3: Các thao tác nâng cao trên bảng tính Section 8, 10 2-2
4, 5 Bài 4: Biểu thức, hàm và địa chỉ Section 4, 9 4-4
 1. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
 • Yêu cầu học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập được giao và các yêu cầu của giảng viên
 • Tham gia học trên lớp ít nhất 80% tổng giờ học của mô-đun.
 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học

 

Hình thức kiểm tra Mục đích Trọng số Ghi chú
Bài tập Kiểm tra việc thành thạo các kỹ năng của bài học 0% Mỗi buổi học
Thi kết thúc mô-đun Đánh giá kiến thức và kỹ năng của cả mô-đun 100% Thi trắc nghiệm trên máy tính

 

'