ICDL cho nhà hoạch định chính sách

DÀNH CHO NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH
Đối với nền kinh tế Các kĩ năng ICT đem lại lợi ích gì? Các ví dụ
Có kỹ năng ICT nâng cao hiệu quả và hiệu suất công việc, giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ. Tăng hiệu suất công việc trong các tổ chức. – Tăng hiệu quả công việc, số lượng và chất lượng sản phẩm của mỗi cá nhân.
– Giúp các công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh.
– Nâng cao kiến thức và phương thức quản trị.
Tăng hiệu suất và tính hiệu quả của người lao động. – Tạo ra nhiều công việc cần nhiều kĩ năng cấp cao.
Hỗ trợ liên lạc và giao dịch giữa các doanh nghiệp. – Hỗ trợ B2B, B2C và chính phủ với công tác truyền thông và tương tác với người dân
– Hỗ trợ thương mại cao cấp: chuyển lệnh, thu xếp chuyển khoản,v.v…
Đưa ra nhiều nhu cầu cao hơn cho ngành IT và vận hành một khu vực dịch vụ IT năng động. – Khuyến khích các công ty nâng cấp hệ thống khi hiệu quả của việc đầu tư công nghệ đã được khẳng định, khuyến khích sự gắn kết của người dân với thương mại điện tử.
Tạo nhiều công việc chất lượng cao. – Có thể giúp người lao động có được việc làm tốt hơn.
Tạo ra cơ hội cho cải tiến và tinh thần khởi nghiệp. – Đảm bảo nâng cao kĩ năng ICT phục vụ nghiên cứu và cải tiến.
Thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài. – Thu hút đầu tư nhờ vào cá nhân và tổ chức hiểu biết công nghệ.
Tạo điều kiện để người cao tuổi gắn kết với kinh tế một cách hiệu quả và lâu dài. – Tạo điều kiện để họ tiếp tục là khách hàng và nhân viên tiềm năng.
Thúc đẩy văn hóa học tập để phục vụ nền kinh tế trên nền tảng tri thức. – Tạo sự tự tin và động lực để học lên cao.
– Hỗ trợ việc tiếp cận nhiều khóa học đào tạo, như khóa học trực tuyến.
Đối với xã hội Tăng tỉ lệ tuyển dụng trong xã hội. – Tạo điều kiện để những người ít điều kiện có được các kĩ năng cần thiết để có việc làm.
Cung cấp kỹ năng sử dụng ICT để giảm thiểu cách ly xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên nền tảng tri thức. Hỗ trợ việc tiếp cận tất cả thông tin, dịch vụ trực tuyến và tạo ra tương tác xã hội lớn hơn, trao đổi văn hóa, xóa bỏ sự khác biệt. – Đưa tới một xã hội đầy đủ thông tin, người dân năng động và hòa nhập với thế giới xung quanh.
– Đẩy mạnh truyền thông, tương tác xã hội đưa tới một sự nhận diện và trao đổi văn hóa lớn mạnh hơn, dẫn đến sự liên kết xã hội.
Hình thành nền tảng cơ bản cho việc đưa dịch vụ trực tuyến của nhà nước, chính phủ tới toàn dân. – Đảm bảo hiểu biết công nghệ là một kĩ năng cần thiết cho cuộc sống để tương tác với tư cách công dân điện tử trong giao tiếp với các cổng thông tin và dịch vụ của nhà nước và chính phủ.
Giúp đỡ nhóm người khó khăn trong xã hội vượt qua sự cách ly trong ứng xử và giao tiếp. Hỗ trợ người khuyết tật, người già hoặc những người sống tại nơi xa xôi nhiều cơ hội giáo dục và học tập lâu dài, trở thành công dân tích cực, có công việc, sống tự chủ, và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
CHỨNG CHỈ Những lợi ích của chứng chỉ
Đem đến sự chứng nhận khách quan và hiệu quả của chính sách. – Xác định bộ kĩ năng mà lực lượng lao động cần sở hữu.
– Cung cấp chứng nhận năng lực khách quan và phản ánh năng lực.
– Đưa ra công cụ để các tổ chức đánh giá kĩ năng của nguồn lao động.
– Nâng cao sự tự tin khi sử dụng các công nghệ hiện thời của người dân.
– Chứng nhận và đảm bảo các kĩ năng của người lao động trong việc thu hút các nhà đầu tư.
– Đưa ra biện pháp đánh giá hiệu quả đầu tư đào tạo.
– Đánh giá chất lượng đào tạo.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ECDL FOUNDATION Những ưu điểm của các chương trình ECDL Foundation
Đưa ra các chứng chỉ chất lượng cao, được thiết kế, chứng nhận bởi các người dùng, chuyên gia học thuật, công nghiệp và được công nhận trên toàn cầu. – Được chứng nhận thực hiện và được tài trợ hiệu quả bởi chính phủ nhiều quốc gia.
– Được một tổ chức phi lợi nhuận điều hành hoạt động, góp phần phát triển các kĩ năng ICT tại các xã hội; được hỗ trợ bởi các xã hội sử dụng máy tính trong nước.
– Được quản lý tại địa phương qua công ty nhà nước, đảm bảo lợi ích sinh ra từ nhiều kênh tại nước khởi nguồn.
– Được hỗ trợ bởi hàng loạt các lựa chọn và tài liệu học tập, phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đào tạo của cá nhân, tổ chức.

'