Hội đồng giáo dục Hoa Kỳ (ACE) khuyến nghị năm mô-đun ICDL cho hệ thống tín chỉ cao đẳng, đại học

ACE ICDL

Năm mô-đun của chương trình chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT – ICDL đã được khuyến nghị cho hệ thống tín chỉ đại học, cao đẳng tại Mỹ bởi Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ (ACE). Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, nếu sinh viên đạt chứng chỉ ICDL của một trong năm mô-đun này có thể yêu cầu công nhận thành tích dưới dạng tín chỉ học tập. Các mô-đun bao gồm: Xử lý văn bản, Sử dụng trình chiếu ,Sử dụng bảng tính , Sử dụng bảng tính nâng cao , Điện toán và lập trình.

ACE ICDL

5 mô-đun được khuyến nghị bởi Hội đồng giáo dục Hoa Kỳ (ACE)

Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ (ACE) là cơ quan điều phối các cơ sở giáo dục bậc cao của Hoa Kỳ, đại diện cho hơn 1.800 hiệu trưởng của các trường cao đẳng, đại học và hơn 200 giám đốc điều hành của các hiệp hội liên quan và là hiệp hội giáo dục đại học lớn duy nhất đại diện cho tất cả các tổ chức cấp bằng được công nhận tại Hoa Kỳ. ACE tư vấn các chính sách lãnh đạo về giáo dục bậc cao quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến những chính sách công thông qua vận động công chúng.

Năm 1974, Dịch vụ Khuyến nghị Tín chỉ học tập của Hội đồng Giáo Dục Hoa Kỳ (ACE CREDIT®) đã được thành lập để kết nối việc học tập tại nơi làm việc với các trường cao đẳng, đại học bằng cách giúp sinh viên được quy đổi tín chỉ học tập cho các khóa đào tạo chính quy.

Với hơn 35.000 chương trình được xem xét, CREDIT là đơn vị điều hành quốc gia của quá trình đánh giá giáo dục và đào tạo có được bên ngoài lớp học bao gồm các khóa học, kỳ thi, học nghề và các loại hình đào tạo phi truyền thống khác. Qua hơn 40 năm, các trường cao đẳng và đại học đã tin tưởng ACE trong việc cung cấp thông tin khóa học tương đương tạo điều kiện quy đổi tín chỉ học tập. Các tổ chức bao gồm các tập đoàn, hiệp hội chuyên nghiệp và tình nguyện, trường học, đơn vị cung cấp đào tạo, công đoàn và cơ quan chính phủ…

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web ACE CREDIT tại đây.

Nguồn : ICDL Việt Nam

'