Đánh số thứ tự cho trang văn bản trong microsft office 2010

Chèn số trang vào văn bản :
Số trang này sẽ được đưa vào Header hay Footer tùy ý bạn. Để thực hiện, bạn chọn thẻ Insert, tại nhóm Header & Footer, bạn nhấn nút Page Number. Trong menu xuất hiện, bạn trỏ tới Top of Page (chèn số trang vào phần Header) hoặc Bottom of Page (chèn vào Footer). Word 2010 cung cấp sẵn khá nhiều mẫu đánh số trang và bạn chỉ việc chọn một trong các mẫu này là xong.
đánh số trang


Thay đổi dạng số trang  

Bạn có thể thay đổi dạng số trang theo ý thích của mình mà định dạng chuẩn không có sẵn. Để thực hiện, bạn nhấn đúp vào Header hay Footer, nơi bạn đã đặt số trang. Tại thẻ Design, nhóm Header & Footer, bạn nhấn nút Page Number, chọn tiếp Format Page Numbers.
đánh số trang

Number format: Chọn dạng số thứ tự
Include Chapter Number: Số trang sẽ được kèm với số chương
Continue From Previous Section: Số trang nối tiếp với section trước đó
Start at : Số trang được bắt đầu từ số
Trong hộp thoại Page Number, tại mục Number format, bạn hãy chọn một kiểu đánh số mình thích, sau đó nhấn OK.Thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc của số trangNhấn đúp chuột vào Header hay Footer, nơi bạn đã đặt số trang tại đó.
Dùng chuột chọn số trang. Tại thanh công cụ mini vừa xuất hiện ở bên trên, bạn có thể chọn lại font chữ, cỡ chữ, định dạng lại chữ đậm, nghiêng, hay chọn màu tùy thích. Khi hiệu chỉnh xong bạn nhấn đúp chuột vào vùng nội dung chính của tài liệu.Bắt đầu đánh số trang bằng một số khácBạn có thể bắt đầu đánh số trang bằng một con số khác, thay vì 1 như mặc định. Cách thực hiện: Tại thẻ Insert, nhóm Header & Footer, bạn nhấn nút Page Number, chọn Format Page Numbers. Trong hộp thoại xuất hiện, bạn chọn Start at và nhập vào con số bắt đầu khi đánh số trang. Nhấn OK.

Ghi chú
: Nếu tài liệu của bạn có trang bìa và bạn muốn trang đầu tiên sau đó được bắt đầu bằng 1, tại ô Start at, bạn hãy gõ vào 0.Xóa số trang đã đánh 
Tại thẻ Insert, nhóm Header & Footer, bạn nhấn nút Page Number, sau đó chọn Remove Page Numbersở cuối menu.Xóa số trang ở trang đầu tiên của tài liệu

Trong tài liệu, thường trang đầu tiên không được đánh số vì nó là trang bìa. Áp dụng phần ghi chú ở thủ thuật “Bắt đầu đánh số trang bằng một số khác” bên trên, trang bìa vẫn được đánh số là 0. Vì vậy bạn hãy thực hiện thêm bước sau để xóa hẳn số trang ở trang đầu tiên của tài liệu.
– Nhấn chuột vào bất kỳ vùng nào của tài liệu
– Tại thẻ Page Layout, bạn nhấn chuột vào ô vuông góc dưới bên phải của nhóm Page Setup để mở hộp thoại Page Setup ra.
– Nhấn chuột vào thẻ Layout trong hộp thoại, bên dưới Headers and footers, bạn đánh dấu chọn vào hộp kiểm Different first page. Nhấn OK.
Bây giờ bạn hãy kiểm tra lại xem, có đúng là trang đầu tiên không có số trang, sau đó trang kế được đánh số 1 không nhé.

Định dạng trang văn bản:

Chỉnh sửa lề trang và định hướng trang
Lề trang có thể được chỉnh sửa qua các bước sau:

• Chọn tab Page Layout trên nhóm Ribbon
• Trên nhóm Page Setup, kích chọn Margins
• Chọn Default Margin, hoặc
• Chọn vào Custom Margins và hoàn thành hộp thoại.
định dạng trang

Để thay đổi hướng, kích thước hay cột của trang:
• Chọn tab Page Layout trên nhóm Ribbon
• Trong nhóm Page Setup, Chọn Orientation, Size hay Columns
• Chọn kiểu thích hợp.
định dạng trangÁp dụng đường viền trang và màu sắc
Đế áp dụng đường viền trang hay màu sắc:
• Chọn tab Page Layout trên nhóm Ribbon.
• Trong nhóm Page Background, Chọn Page Colors và lựa chọn màu muốn áp dụng cho trang hoặc Page Borders và chọn đường viền thích hợp cho trang.
định dạng trang


Tạo một ngắt trang

Để chèn một ngắt trang:
• Chọn tab Page Layout trên nhóm Ribbon
• Trong nhóm Page Setup, Chọn menu Breaks.
• Chọn Page Break.
ngắt trang
Chèn một Trang bìa 
Để chèn một trang bìa:
• Chọn tab Insert trên nhóm Ribbon
• Chọn nút Cover Page trên nhóm Pages.
• Chọn một kiểu trang bìa.
chèn trang bìa
Chèn một trang trống 
Để chèn một trang trống:
• Chọn tab Insert trên nhóm Ribbon.
• Chọn nút Blank Page trên nhóm Page
chèn trang trống
Theo  http://esvn.vn/

'