Cộng tác trên mạng trực tuyến

Mô-đun này bao gồm khái niệm, kĩ năng liên quan đến cài đặt và sử dụng các công cụ cộng tác trực tuyến, như lưu trữ trực tuyến, ứng dụng trực tuyến, lịch, mạng xã hội, hội thảo trực tuyến, đào tạo trực tuyến và công nghệ di động.

 1. Thông tin chung
 • Tên mô-đun: Cộng tác trực tuyến
 • Phân bố giờ (LT/ThH): 20 giờ (10/10)
 1. Mục tiêu

Mô-đun này hướng đến các mục tiêu sau:

 • Đưa ra một số khái niệm và các kỹ năng liên quan đến việc thiết lập và sử dụng công cụ hỗ trợ cộng tác trực tuyến như các ứng dụng lưu trữ, lịch, mạng xã hội, các cuộc họp trực tuyến, môi trường học tập và công nghệ di động.
 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc mô-đun này, học viên có khả năng:

Về kiến thức

 • Hiểu một số khái niệm cơ bản liên quan đến cộng tác trực tuyến và điện toán đám mây
 • Hiểu các khái niệm chính về công nghệ di động và sử dụng các tính năng như e-mail, ứng dụng và đồng bộ hóa

Về kỹ năng

 • Biết tạo tài khoản để thực hiện cộng tác trực tuyến
 • Biết sử dụng bộ lưu trữ trực tuyến và các ứng dụng trên nền Web
 • Biết sử dụng lịch trực tuyến (kể cả cho các thiết bị di động) để quản lý và lên kế hoạch cho các hoạt động
 • Biết cộng tác và tương tác bằng cách sử dụng mạng xã hội, blog và wiki
 • Biết lên lịch và tổ chức các cuộc họp trực tuyến, sử dụng môi trường học tập trực tuyến
 1. Tóm tắt nội dung

Làm việc trên môi trường trực tuyến hiện đang là xu hướng mới đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất công việc, nâng cao đời sống của người lao độn. Mô-đun này cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về cộng tác trực tuyến và điện toán đám mây. Ngoài ra, học viên được hướng dẫn thiết lập môi trường cho cộng tác trực tuyến và sử dụng các chức năng như E-mail, các ứng dụng và quá trình đồng bộ hóa. Các học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng thao tác cộng tác trực tuyến thông qua các bài thực hành.

 1. 6. Nội dung chi tiết

Mô-đun này bao gồm các nội dung chính như sau:

Bài 1: Kiến thức cơ bản về cộng tác trực tuyến

 • Cộng tác trực tuyến
  • Thúc đẩy cộng tác trực tuyến với ICT (Information and Communication Technology)
  • Các loại dịch vụ chính hỗ trợ cộng tác trực tuyến
  • Các đặc điểm chính của các công cụ cộng tác trực tuyến
  • Lợi ích của việc sử dụng các công cụ cộng tác trực tuyến
  • Những rủi ro khi sử dụng các công cụ cộng tác trực tuyến
  • Quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng khi sử dụng các công cụ cộng tác trực tuyến
 • Điện toán đám mây
  • Cách điện toán đám mây tạo điều kiện cho cộng tác trực tuyến và điện thoại di động
  • Lợi ích của điện toán đám mây cho người dùng
  • Rủi ro của điện toán đám mây

 

Bài 2: Thiết lập môi trường cho cộng tác trực tuyến

 • Cài đặt các tính năng chung
  • Các ứng dụng thêm, plug-in có thể cần được cài đặt để sử dụng các công cụ cộng tác trực tuyến
  • Các thiết bị chung được sử dụng để hỗ trợ cộng tác trực tuyến
  • Ảnh hưởng của tường lửa với người dùng tham gia cộng tác trực tuyến
 • Cài đặt
  • Tải về các phần mềm hỗ trợ cộng tác trực tuyến
  • Đăng ký và cài đặt tài khoản cho công cụ cộng tác trực tuyến. Vô hiệu hóa, xóa tài khoản

 

Bài 3: Sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến

 • Lưu trữ trực tuyến và các ứng dụng productivity
  • Các giải pháp về lưu trữ trực tuyến và một số ví dụ
  • Các hạn chế của lưu trữ trực tuyến
  • Tải lên, tải xuống, xóa các tệp tin, thư mục trực tuyến
  • Truy cập các ứng dụng productivity qua Web, một số ví dụ về ứng dụng productivity dựa trên Web, các tính năng của ứng dụng productivity
  • Tạo, chỉnh sửa và lưu tệp tin trực tuyến; cấp quyền truy cập cho các người dùng khác
  • Xem, phục hồi các phiên bản trước của một tệp tin
 • Lịch trực tuyến
  • Chia sẻ lịch, đặt chế độ cho phép xem, sửa và chia sẻ
  • Ẩn, hiện lịch được chia sẻ
  • Cài đặt nhắc nhở cho một sự kiện
  • Mời hoặc hủy một người ở một sự kiện. Chấp nhận hoặc từ chối đề nghị tham gia sự kiện
  • Sửa, hủy một sự kiện đã tồn tại
 • Truyền thông xã hội
  • Một số truyền thông xã hội hỗ trợ cho cộng tác trực tuyến
  • Cài đặt, chỉnh sửa tùy chọn cho quyền truy cập
  • Tìm kiếm, kết nối tới truyền thông xã hội của người dùng hoặc các nhóm
  • Sử dụng truyền thông xã hội để đăng bài, đường dẫn
  • Sử dụng truyền thông xã hội để tải các nội dung đa phương tiện
  • Sử dụng wiki để thêm hoặc cập nhật một chủ đề
 • Họp trực tuyến
  • Đóng, mở ứng dụng họp trực tuyến. Tạo, xóa một cuộc họp trực tuyến
  • Mời, loại bỏ một người tham dư, thiết lập quyền
  • Bắt đầu, kết thúc cuộc họp
  • Chia sẻ, không chia sẻ màn hình làm việc, tệp tin trong một cuộc họp
  • Sử dụng tính năng hội thoại sẵn có trong cuộc họp trực tuyến
  • Sử dụng các tệp tin video, audio
 • Môi trường học trực tuyến
  • Các khái niệm về môi trường học trực tuyến
  • Các tính năng, chức năng sẵn có
  • Truy cập một khóa học
  • Upload, download tệp tin
  • Sử dụng các hoạt động trong khóa học

 

Bài 4: Cộng tác trực tuyến trên thiết bị di động

 • Các khái niệm chính
  • Các loại thiết bị di động
  • Các hệ điều hành trên thiết bị di động
  • Thuật ngữ Bluetooth và cách dùng
  • Kết nối Internet từ thiết bị di động
  • Các chính sách bảo mật quan trọng
 • Sử dụng các thiết bị di động
  • Kết nối tới Internet sử dụng mạng không dây
  • Duyệt Web, gửi và nhận E-mail
  • Thêm, sửa, xóa một sự kiện đặt lịch
  • Chia sẻ hình ảnh, phim
 • Các ứng dụng
  • Biết một số ứng dụng và tìm kiếm trên kho lưu trữ
  • Cài đặt, cập nhật và gỡ một ứng dụng khỏi thiết bị
  • Sử dụng thiết bị
 • Đồng bộ hóa
  • Mục đích của đồng bộ hóa nội dung
  • Thiết lập đồng bộ hóa
  • Đồng bộ hóa thiết bị với thư, lịch và các thiết bị khác
 1. Học liệu

Tài liệu bắt buộc:

 • ICDL Asia, ICDL Learning Material, Syllabus Version 5.

Tài liệu tham khảo thêm:

 • Microsoft, First Look Office 2010, Microsoft Press, 2010.
 • Guy Hart-Davis, Beginning Microsoft Office 2010, Apress, 2010.
 • Wallace Wang, Office 2010 For Dummies, 2011
 1. Lịch trình giảng dạy
Buổi Nội dung Tài liệu tham khảo Phân bố thời gian (Lý thuyết – Thực hành)
1 Bài 1: Kiến thức cơ bản về cộng tác trực tuyến Section 1 2-2
2 Bài 2: Chuẩn bị cho công tác trực tuyến Section 2 2-2
3 Bài 3: Sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến Section 3 2-2
4 Bài 3: Sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến (tiếp) Section 3 2-2
5 Bài 4: Cộng tác di động Section 4 2-2
 1. Yêu cầu đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
 • Yêu cầu học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập được giao và các yêu cầu của giảng viên
 • Tham gia học trên lớp ít nhất 80% tổng giờ học của mô-đun.
 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Hình thức kiểm tra Mục đích Trọng số Ghi chú
Bài tập Kiểm tra việc thành thạo các kỹ năng của bài học 0% Mỗi buổi học
Thi kết thúc mô-đun Đánh giá kiến thức và kỹ năng của cả mô-đun 100% Thi trắc nghiệm trên máy tính

'