Cơ bản về mạng trực tuyến

Mô-đun này đưa ra khái niệm, kĩ năng cơ bản về việc sử Cialis vs Viagra – The most popular ED Drugs and Guaranteed Solution! dụng các trình duyệt, tìm kiếm thông tin hiệu quả, trao đổi liên lạc trực tuyến và thư điện tử.

 1. Thông tin chung
 • Tên mô-đun: Internet cơ bản
 • Phân bố giờ (LT/ThH): 16 giờ (8/8)
 1. Mục tiêu

Mô-đun này hướng đến các mục tiêu sau:

 • Cung cấp tới người học các khái niệm cơ bản về Internet
 • Cung cấp các kỹ thuật sử dụng các máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin trên Internet
 • Giới thiệu tới người học các khái niệm cơ bản về thư điện tử
 • Hướng dẫn sử dụng Microsoft Outlook để quản lý thư điện tử
 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc mô-đun, học viên có khả năng:

Về kiến thức

 • Hiểu những khái niệm cơ bản về Internet và mạng toàn cầu
 • Có hiểu biết về bảo mật khi sử dụng Internet
 • Hiểu về các quy định về an toàn khi sử dụng Internet
 • Hiểu các khái niệm cơ bản về thư điện tử

Về kỹ năng

 • Sử dụng hiệu quả các trình duyệt Web phổ biến
 • Thiết lập và quản lý các thông tin cá nhân khi sử dụng trên trình duyệt Web
 • Tìm kiếm hiệu quả thông tin trên Internet
 • Sử dụng một số công cụ giao tiếp trên Internet
 • Sử dụng Microsoft Outlook để soạn, gửi, nhận, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử
 • Sử dụng các tính năng nâng cao của Microsoft Outlook với thư điện tử
 1. Tóm tắt nội dung mô-đun

Ngày nay, Internet là một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Mô-đun này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về Internet và mạng toàn cầu. Cùng với đó, người học cũng được giới thiệu về sử dụng các công cụ để khai thác tiện ích mà Internet mang lại. Mô-đun cung cấp đến học viên các kiến thức về thư điện tử – một phương tiện thông tin hữu ích mà Internet mang lại. Đồng thời, người học cũng được học về cách sử dụng phần mềm thư điện tử Microsoft Outlook để thao tác với thư điện tử. Các học viên cũng sẽ được rèn luyện các kỹ năng sử dụng trình duyệt Web và quản lý thư điện tử thông qua các bài thực hành.

 1. 6. Nội dung chi tiết mô-đun

Mô-đun sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

Bài 1: Giới thiệu về Internet và Web

 • Khái niệm cơ bản
 • Các khái niệm Internet, mạng toàn cầu, địa chỉ và siêu liên kết
 • Cấu trúc của địa chỉ Web
 • Trình duyệt Web, các trình duyệt phổ biến
 • Các hoạt động phổ biến trên Internet
 • An ninh và an toàn
 • Sử dụng Internet một cách an toàn
 • Mã hóa và giải mã dữ liệu
 • Các tiêu chí của một Website có tính bảo mật cao
 • Chữ ký điện tử
 • Kiểm soát việc sử dụng Internet

Bài 2: Duyệt Web với Microsoft Internet Explorer (IE)

 • Sử dụng trình duyệt Web
 • Các thao tác duyệt web cơ bản với IE
 • Sử dụng biểu mẫu trên Web
 • Công cụ dịch nội dung trang Web
 • Các công cụ và thiết lập trên IE
 • Thiết lập trang chủ
 • Cookie
 • Sử dụng chức năng trợ giúp
 • Quản lý lịch sử, tệp tin tạm thời và lưu trữ nội dung biểu mẫu
 • Đánh dấu trang
 • Thêm và xóa đánh dấu trang/trang ưa thích
 • Hiện đánh dấu trang/trang ưa thích
 • Quản lý đánh dấu trang
 • Các đầu ra của Web
 • Tải xuống và lưu trữ tập tin từ Internet
 • Sao chép nội dung từ Web vào văn bản hoặc thư điện tử
 • In ấn

Bài 3: Thông tin trên Internet

 • Tìm kiếm
 • Định nghĩa công cụ tìm kiếm, các công cụ tìm kiếm phổ biến
 • Từ khóa tìm kiếm
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Tìm kiếm trên nội dung web
 • Đánh giá thông tin trên Internet
 • Phân loại trang Web dựa trên nội dung
 • Đánh giá độ tin cậy của Website
 • Bản quyền và bảo vệ dữ liệu
 • Khái niệm bản quyền và sở hữu trí tuệ
 • Những quy định cơ bản về luật bản quyền

Bài 4: Giao tiếp trên Internet

 • Các khái niệm về giao tiếp trên Internet
 • Giao tiếp sử dụng Internet và các kênh giao tiếp phổ biến
 • Các cách và chia sẻ nội dung qua Internet
 • Các cách tự bảo vệ khi giao tiếp qua Internet
 • Công cụ giao tiếp qua Internet
 • Trò chuyện trực tuyến (Chat, IM)
 • Tin nhắn ngắn (SMS) và tin nhắn đa phương tiện (MMS)
 • Truyền giọng nói trên Internet (VoIP)
 • Sử dụng hiêu quả công cụ giao tiếp thông qua Internet
 • Khái niệm thư điện tử
 • Thư điện tử và lợi ích mang lại
 • Cấu trúc của địa chỉ thư điện tử
 • Tập tin đính kèm
 • Các khái niệm đồng gửi (Cc) và gửi ẩn danh (Bcc)
 • Nhận biết thư điện tử lừa đảo và không mong muốn
 • Tấn công giả mạo (Phishing)

Bài 5: Sử dụng thư điện tử với Microsoft Outlook

 • Gửi thư điện tử
 • Truy cập một tài khoản thư điện tử
 • Chức năng của các thư mục thư điện tử
 • Tạo mới một thư điện tử
 • Sử dụng chức năng đồng gửi (Cc) và gửi ẩn danh (Bcc)
 • Xây dựng nội dung thư điện thử
 • Thêm và bỏ tập tin đính kèm
 • Gửi thư điện tử
 • Nhận thư điện tử
 • Sử dụng chức năng trả lời thư điện tử
 • Chuyển tiếp thư điện tử
 • Mở, lưu trữ tập tin đính kèm
 • Xem trước và in ấn thư điện tử
 • Công cụ và cài đặt
 • Sử dụng các chức năng trợ giúp
 • Tạo chữ ký cho thư điện tử
 • Chức năng tự động trả lời thư điện tử
 • Trạng thái thư điện tử trong Microsoft Outlook
 • Quản lý danh bạ thư điện tử
 • Tổ chức thư điện tử
 • Tiêu đề tin nhắn hộp thư
 • Tìm kiếm thư điện tử
 • Sắp xếp, lọc theo các thông tin thư điện tử
 • Làm việc với thư mục thư điện tử
 • Làm việc với thư mục thư rác
 • Sử dụng ứng dụng Outlook Calendars
 • Quản lý các cuộc họp sử dụng Outlook Calendars trong Microsoft Outlook
 • Thêm hoặc bỏ bớt người được mời và tài nguyên của cuộc họp
 • Chấp nhận hoặc từ chối một lời mời
 1. Học liệu

Tài liệu bắt buộc:

ICDL Asia. ICDL Learning Material: Online Essentials, Syllabus Version 5.

Tài liệu tham khảo thêm:

Microsoft Internet Explorer Help

Microsoft Outlook Help

 1. Lịch trình giảng dạy
Buổi Nội dung Tài liệu tham khảo Phân bổ thời gian (Lý thuyết – Thực hành)
1 Bài 1: Giới thiệu về Internet và Web Phần 1: Section 1, 5 2-2
2 Bài 2: Duyệt Web với Microsoft Internet Explorer Phần 1: Section 1, 2, 4 2-2
3 Bài 3: Thông tin trên Internet

Bài 4: Giao tiếp trên Internet

Phần 1: Section 3, 4, 5, 6 2-2
4 Bài 5: Sử dụng thư điện tử với Microsoft Outlook Phần 2 2-2
 1. Yêu cầu đối với mô-đun và các yêu cầu khác của giảng viên
 • Yêu cầu học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập đầy đủ và hoàn thành các yêu cầu khác của giảng viên
 • Tham gia học trên lớp trên ít nhất 80% tổng số giờ học của mô-đun
 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập mô-đun
 Hình thức kiểm trả Mục đích Trọng số Ghi chú
Bài tập Kiểm tra việc thành thạo các kỹ năng của bài học 0% Mỗi buổi học
Thi kết thúc mô-đun Đánh giá kiến thức và ký năng của cả mô-đun 100% Thi trắc nghiệm trên máy tính
Tổng 100%  

 

'