Cơ bản về CNTT và truyền thông (ICT)

Mô-đun này giúp học viên nắm vững các khái niệm và kĩ năng cần thiết liên quan đến việc sử dụng thiết bị, tạo và quản lý tệp tin, mạng máy tính và an toàn dữ liệu.

 1. Thông tin chung
 • Tên mô-đun: Tin học cơ sở
 • Phân bố giờ (LT/ThH): 16 giờ (8/8)
 1. Mục tiêu mô-đun

Mô-đun này hướng đến các mục tiêu sau:

 • Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính và các thiết bị khác một cách an toàn và bảo mật
 • Giới thiệu các kỹ năng sử dụng hiệu quả các chức năng chính của hệ điều hành Microsoft Windows 7
 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc mô-đun, học viên có khả năng:

Về kiến thức

 • Hiểu các khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông, máy tính, thiết bị máy tính và phần mềm
 • Hiểu các khái niệm cơ bản về quản lý tệp tin và thư mục
 • Hiểu các khái niệm cơ bản về bộ nhớ và chức năng của nén tệp tin
 • Hiểu được tầm quan trọng của bảo mật và sao lưu dữ liệu
 • Hiểu các khái niệm cơ bản về mạng máy tính
 • Nhận thức các vấn đề pháp lý liên quan đến công nghệ thông tin

Về kỹ năng

 • Sử dụng các chức năng chính của hệ điều hành Microsof Windows 7
 • Điểu chỉnh các thiết lập chính của máy tính và sử dụng các chức năng trợ giúp
 • Tạo, sửa, lưu trữ và in một văn bản đơn giản
 • Tổ chức một cách hiệu quả các tệp tin và thư mục trong quá trình sử dụng
 • Sử dụng và kết nối đến mạng máy tính
 • Sử dụng các phần mềm tiện ích để nén và trích xuất tệp tin có kích thước lớn
 • Sử dụng hiệu quả các phần mềm diệt virus để bảo vệ máy tính khỏi virus máy tính và các phần mềm độc hại khác.
 1. Tóm tắt nội dung mô-đun

Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đang dần làm thay đổi cuộc sống của con người. Mô-đun này giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ thông tin và hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay – Microsoft Windows 7. Học viên sẽ được giới thiệu các kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông, phần cứng và phần mềm. Đồng thời, các học viên sẽ được rèn luyên về cách sử dụng các chức năng cơ bản một cách an toàn và bảo mật của hệ điều hành Microsoft Windows 7 thông qua các bài thực hành.

 1. Nội dung chi tiết mô-đun

Mô-đun sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

Bài 1: Máy tính điện tử và các thiết bị công nghệ

 • Công nghệ thông tin và truyền thông
 • Khái niệm về công nghệ thông tin và truyền thông
 • Các loại dịch vụ/ứng dụng của ICT
 • Phần cứng
 • Khái niệm phần cứng.
 • Các loại máy tính điện tử và các thiết bị khác
 • RAM (Random Access Memory)
 • Thiết bị tích hợp và thiết bị ngoại vi
 • Các thiết bị vào ra phổ biến
 • Phần mềm và bản quyền phần mềm
 • Khái niệm phần mềm
 • Các loại phần mềm
 • Khái niệm hệ điều hành và một số hệ điều hành phổ biến
 • Phần mềm ứng dụng
 • Giấy phép thỏa thuận người dùng cuối (EULA)
 • Bản quyền phần mềm
 • Khởi động và tắt máy tính

Bài 2: Làm quen với Windows 7

 • Màn hình chính (Desktop) và biểu tượng
 • Màn hình chính và thanh công cụ
 • Các biểu tượng phổ biến
 • Lựa chọn và di chuyển biểu tượng
 • Shortcut
 • Sử dụng cửa sổ làm việc (Windows)
 • Các thành phần của cửa sổ làm việc
 • Các thao tác cơ bản với cửa sổ làm việc
 • Công cụ và thiết lâp
 • Chức năng trợ giúp
 • Các thông tin cơ bản về máy tính
 • Thay đổi thiết lập cấu hình máy tính
 • Thay đổi các thiết lập ngôn ngữ
 • Buộc tắt các ứng dụng không đáp ứng
 • Cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm
 • Làm việc với một số thiết bị ngoại vi
 • Chụp ảnh màn hình

Bài 3: Làm việc với tài liệu văn bản và máy in

 • Làm việc với văn bản
 • Tệp tin văn bản
 • Các thao tác cơ bản với nội dung văn bản đơn giản
 • Lưu văn bản
 • Máy in
 • Cài đặt và gỡ cài đặt máy in
 • Thiết lập máy in
 • Các thao tác trong in ấn

Bài 4: Quản lý tệp tin và thư mục

 • Làm quen với tệp tin và thư mục
 • Cách hệ điều hành tổ chức và trình bày tệp tin, thư mục trong cấu trúc phân cấp
 • Các thuộc tính cơ bản của tệp tin và thư mục
 • Thay đổi cách hiển thị tệp tin và thư mục
 • Các loại tệp tin phổ biến
 • Các thao tác cơ bản với tệp tin và thư mục
 • Tổ chức tệp tin và thư mục
 • Chọn lựa chọn và sắp xếp tệp tin và thư mục
 • Sao chép, di chuyển tệp tin và thư mục giữa các thư mục và ổ đĩa
 • Xóa và khôi phục tệp tin hoặc thư mục
 • Thùng rác
 • Lưu trữ và nén
 • Các loại thiết bị lưu trữ chính
 • Kích thước tệp tin và thư mục, đơn vị lưu trữ
 • Thiết bị lưu trữ
 • Mục đích của nén tệp tin và thư mục
 • Thao tác nén tệp tin và thư mục
 • Giải nén

Bài 5: Mạng máy tính

 • Các khái niệm về mạng máy tính
 • Mạng máy tính và mục đích
 • Internet và các lợi ích mang lại
 • Mạng nội bộ, mạng cá nhân ảo và lợi ích mang lại
 • Các khái niệm liên quan đến tốc độ truyền tải
 • Truyền tải dữ liệu qua Internet
 • Truy cập mạng
 • Các tùy chọn kết nối Internet
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet và các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp
 • Mạng không dây

Bài 6: An toàn và an ninh

 • Bảo vệ dữ liệu và thiết bị
 • Cài đặt mật khẩu
 • Sử dụng tường lửa
 • Tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu
 • Phần mềm diệt virus
 • Phần mềm độc hại
 • Khái niệm và các loại phần mềm độc hại
 • Bảo vệ máy tính khỏi các phần mềm độc hại
 • Các giải pháp và hướng dẫn an toàn khi sử dụng máy tính
 1. Học liệu

Tài liệu bắt buộc:

ICDL Asia. ICDL Learning Material: Computer Essentials, Syllabus Version 5.

Tài liệu tham khảo thêm:

      Microsoft Windows Help

 1. Lịch trình giảng dạy
Buổi Nội dung Tài liệu tham khảo Phân bố giờ (Lý thuyết – Thực hành)
1 Bài 1: Máy tính điện tử và các thiết bị công nghệ Section 1, 2 2-2
2 Bài 2: Làm quen với Windows 7

Bài 3: Làm việc với tài liệu văn bản và máy in

Section 2, 4, 5, 7, 8 2-2
3 Bài 4: Quản lý tệp tin và thư mục Section 3, 6 2-2
4 Bài 5: Mạng máy tính

Bài 6: An toàn và an ninh

Section 9, 10 2-2
 1. Yêu cầu đối với mô-đun và các yêu cầu khác của giảng viên
 • Yêu cầu học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập được giao và các yêu cầu của giảng viên
 • Tham gia học trên lớp ít nhất 80% tổng giờ học của mô-đun.
 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập mô-đun
 Hình thức kiểm trả Mục đích Trọng số Ghi chú
Bài tập Kiểm tra việc thành thạo các kỹ năng của bài học 0% Mỗi buổi học
Thi kết thúc mô-đun Đánh giá kiến thức và ký năng của cả mô-đun 100% Thi trắc nghiệm trên máy tính

 

 

'