October 30, 2016

Xử lý văn bản nâng cao

Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên có thể vận dụng các chức năng chuyên dụng để nâng cao chất lượng văn bản và […]
October 30, 2016

Sử dụng bảng tính nâng cao

Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên nâng cao trình độ sử dụng bảng tính lên mức chuyên gia. Khi hoàn tất mô-đun này, […]
October 30, 2016

Sử dụng trình chiếu nâng cao

Mô-đun này giúp học viên có thể sử dụng tốt nhất các tính năng nâng cao của ứng dụng để lập kế hoạch và thiết kế […]
October 30, 2016

Cơ sở dữ liệu nâng cao

Mô-đun này giúp học viên sử dụng những công cụ nâng cao trong ứng dụng CSDL để quản lý và tổ chức tốt hơn cấu trúc […]
'