Biên tập web

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản về trang web, các bước để tạo, đăng tải và duy trì trang web.

 1. Thông tin chung
 • Tên mô-đun: Chỉnh sửa Web
 • Phân bố giờ (LT/ThH): X giờ (?/?)
 1. Mục tiêu mô-đun

Mô-đun này hướng đến các mục tiêu sau:

 • Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về Web, xuât bản Web
 • Các học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng để tạo, upload và bảo trì một Website tĩnh.
 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc mô-đun, học viên có khả năng:

Về kiến thức

 • Hiểu khái niệm cơ bản về Web
 • Có hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của HTML
 • Hiểu về định kiểu xếp chồng (Cascading Style Sheets – CSS)

Về kỹ năng

 • Sử dụng hiệu quả các thẻ HTML phổ biến để điều chỉnh thiết kế trang Web
 • Sử dụng hiệu quả ứng dụng thiết kế để thiết kế và định dạng trang Web KompoZer
 • Sử dụng các định dạng ảnh phổ biến để xây dựng trang Web
 • Sử dụng CSS cơ bản một cách hiệu quả
 • Chuẩn bị trang Web để xuất bản
 1. Tóm tắt nội dung mô-đun

Internet nói chung và Web nói riêng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của con người. Môn học này cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về Web và các khái niệm khác liên quan tới Web. Các học viên cũng sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ thiết kế Web KompoZer để xây dựng một trang Web tĩnh với HTML và CSS. Cùng với đó, các học viên sẽ được rèn luyên các kỹ năng và vận dụng các kiến thức đã học về Web thông qua các bài thực hành.

 1. Nội dung chi tiết mô-đun

Mô-đun sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

Bài 1: Web

 • Các khái niệm liên quan tới Web
 • Các dịch vụ được hỗ trợ bởi Internet
 • Mô hình Khách/Phục vụ (Client/Server)
 • Các khái niệm tên miền, URL, siêu đường dẫn, máy chủ Web, công cụ tìm kiếm
 • Các giao thức chính
 • Xuất bản Web
 • Lợi ích của một Website
 • Quá trình xuất bản một Websiste
 • Công nghệ tối ưu công cụ tìm kiếm
 • Những nhân tố tác động đến tốc độ truyền tải của một trang Web
 • Các định dạng đa phương tiện phù hợp trong xây dựng Web
 • Các vấn đề pháp lý
 • Các khái niệm về quyền tác giả về nội dung Web
 • Các vấn đề luật pháp liên quan tới nội dung Web tại quốc gia mà Web đặt

Bài 2: HTML cơ bản

 • Các nguyên tắc cơ bản của HTML
 • Khái niệm HTML
 • Các nguyên tắc được khuyên cáo bởi tổ chức W3C trong phát triển Web sử dụng HTML
 • Sử dụng HTML
 • Sử dụng trình duyệt để xem mã nguồn của trang Web
 • Sử dụng các thẻ cơ bản để xây dựng một trang Web

Bài 3: Xây dựng Web với KompoZer

 • Thiết kế
 • Lên kế hoạch và thiết kế trang Web
 • Phông chữ trong thiết kế Web
 • Sử dụng ứng dụng thiết kế
 • Các thao tác cơ bản với KompoZer
 • Thực hiện các thao tác cơ bản để xây dựng trang Web sử dụng KompoZer
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm
 • Thiết lập các tùy chọn cơ bản trong ứng dụng
 • Sử dụng các chức năng tìm kiếm
 • Văn bản và định dạng văn bản
 • Thêm, sửa, xóa văn bản
 • Cỡ chữ
 • Kiểu chữ, màu chữ
 • Định dạng đoạn
 • Các thuộc tính cơ bản của đoạn
 • Ngắt đoạn
 • Các kiểu danh sách
 • Định dạng trang
 • Lề trang
 • Ảnh trong trang Web
 • Định dạng siêu đường dẫn
 • Siêu đường dẫn
 • Đường dẫn tuyệt đối, đường dẫn tương đối
 • Đường dẫn với văn bản, ảnh
 • Đường dẫn thư điện tử
 • Mục tiêu của siêu đường dẫn (Hyperlink target)
 • Sử dụng đường dẫn trong HTML
 • Bảng
 • Các thao tác cơ bản với bảng trong HTML
 • Tiêu đề bảng
 • Căn lề cho bảng
 • Dòng, cột trong bảng
 • Dồn và chia ô tron bảng
 • Đường viền bảng, khoảng cách ô, đêm ô (Padding)
 • Màu nền, hình nền của bảng

Bài 4: Các đối tượng trong Web

 • Đối tượng đồ họa: Ảnh trong trang Web
 • Biểu mẫu
 • Thêm biểu mẫu vào trang Web
 • Trường văn bản
 • Các trường khác trong biểu mẫu
 • Thiết lập các thuộc tính cho các trường trong biểu mẫu
 • Các loại nút trong biểu mẫu
 • Hành động của biểu mẫu

Bài 5: Định dạng kiểu

 • Khái niệm CSS
 • Hiểu khái niệm định dạng kiểu xếp chồng (CSS)
 • Các loại áp dụng định dạng kiểu
 • Hiểu về các cấu trúc và quy định CSS

Bài 6: Chuẩn bị xuất bản

 • Kiểm tra
 • Sửa đường dẫn bị hỏng
 • Kiểm tra nội dung trang Web
 • Xuất bản
 • Hiểu quá trình upload và download một trang Web từ máy chủ Web
 • Upload và download một trang Web từ máy chủ Web
 1. Học liệu

Tài liệu bắt buộc:

ICDL Asia. ICDL Learning Material Syllabus Version 2: Kompzer

Tài liệu tham khảo thêm:

Learn & Support / KompoZer Help, KompoZer Help / Help and tutorials

 1. Lịch trình giảng dạy
Buổi Nội dung Tài liệu tham khảo Phân bố giờ (Lý thuyết – Thực hành)
1 Bài 1: Web

Bài 2: HTML

Chương 1, 2

Chương 3

2-2
2 Bài 3: Xây dựng Web với KompoZer (1/2) Chương 4, 5, 6, 7, 8, 9 2-2
3 Bài 3: Xây dựng Web với KompoZer (2/2)

Bài 4: Các đối tượng trong Web

Chương 10, 11

Chương 12, 13

 

2-2
4 Bài 5: Định dạng kiểu

Bài 5: Chuẩn bị xuất bản

Chương 14, 15, 16

Chương 17

2-2
 1. Yêu cầu đối với mô-đun và các yêu cầu khác của giảng viên
 • Yêu cầu học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập được giao và các yêu cầu của giảng viên
 • Tham gia học trên lớp ít nhất 80% tổng giờ học của mô-đun.
 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập mô-đun
 Hình thức kiểm trả Mục đích Trọng số Ghi chú
Bài tập Kiểm tra việc thành thạo các kỹ năng của bài học 0% Mỗi buổi học
Thi kết thúc mô-đun Đánh giá kiến thức và ký năng của cả mô-đun 100% Thi trắc nghiệm trên máy tính

'