Biên tập ảnh

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản về ảnh kĩ thuật số và cách sử dụng ứng dụng biên tập ảnh để nâng cao chất lượng ảnh, xử lý hiệu ứng, chuẩn bị cho việc in và xuất bản.

 1. Thông tin chung
 • Tên mô-đun: Chỉnh sửa ảnh
 • Phân bố giờ (LT/ThH): X giờ (?/?)
 1. Mục tiêu mô-đun

Mô-đun này hướng đến các mục tiêu sau:

 • Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về ảnh kỹ thuật số (ảnh số)
 • Cung cấp cho học viên các kỹ năng liên quan đến chỉnh sửa ảnh với các chức năng cơ bản của phần mềm GIMP
 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc mô-đun, học viên có khả năng:

Về kiến thức

 • Hiểu các khái niệm cơ bản của ảnh kỹ thuật số
 • Hiểu các tùy chọn định dạng đồ họa và các khái niệm về màu sắc

Về kỹ năng

 • Thực hiện các thao tác cơ bản với một bức ảnh kĩ thuật số trên máy tính
 • Chụp và lưu trữ và sử dụng các công cụ khác nhau để thao tác với ảnh số
 • Tự tạo và chỉnh sửa hình ảnh hiệu quả bằng phần mềm GIMP
 • Chuẩn bị ảnh để in hoặc xuất bản
 1. Tóm tắt nội dung mô-đun

Hiện nay, nhiếp ảnh kỹ thuật số nói chung và ảnh số nói riêng đã đóng vai trò quan trọng trong nhiếp ảnh hiện đại. Mô-đun này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến ảnh kỹ thuật số, định dạng đồ họa và chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số. Các học viên viên cũng sẽ được hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm GIMP để chỉnh sửa ảnh, tạo hiệu ứng và chuẩn bị ảnh cho việc in và xuất bản ảnh. Đồng thời, các học viên sẽ được rèn luyên kỹ năng chỉnh sửa ảnh thông qua các bài thực hành.

 1. 6. Nội dung chi tiết mô-đun

Mô-đun sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

Bài 1: Ảnh kỹ thuật số

 • Khái niệm ảnh kỹ thuật số
 • Các ứng dụng của ảnh kỹ thuật số
 • Khái niệm điểm ảnh (Pixel) và các đặc điểm nổi bật của ảnh kỹ thuật số
 • Mất mát và không mất mát dữ liệu tập tin nén
 • Khái niệm về quyền tác giả và những tác động đến việc sử dụng ảnh
 • Định dạng đồ họa
 • Hiểu và phân biệt khái niệm mành (raster) và véc-tơ đồ họa
 • Định dạng ảnh của các phần mềm chỉnh sửa ảnh
 • Khái niệm màu
 • Mô hình màu và các mô hình màu phổ biến
 • Bảng màu và độ sâu màu
 • Màu sắc, độ bão hòa, cân bằng màu
 • Độ tương phản, độ sang, gamma và độ trong suốt
 • Chụp ảnh
 • Lưu ảnh từ máy quay kỹ thuật số vào thiết bị lưu trữ
 • Chụp ảnh màn hình
 • Lưu trữ ảnh từ thư viện ảnh, trang Web vào thiết bị lưu trữ
 • Quét ảnh (Scan)

Bài 2: Sử dung phần mềm chỉnh sửa ảnh GIMP

 • Tạo ảnh
 • Thao tác cơ bản với phần mềm chỉnh sửa ảnh và tập tin ảnh
 • Tạo mới một tập tin ảnh với phần mềm chỉnh sửa ảnh
 • Cài đặt
 • Thiết lập màu nền trước và màu nền sau
 • Đặt các thuộc tính lưới
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm
 • Thiết lập các tùy chọn cơ bản của ứng dụng chỉnh sửa ảnh
 • Sử dụng chức năng trợ giúp
 • Sử dụng công cụ thu phóng
 • Chức năng hoàn tác (Undo) và làm lại (Redo). Chức năng hoàn tác trong lịch sử
 • Ẩn/Hiện các thanh công cụ, bảng màu, cửa sổ

Bài 3: Làm việc với ảnh số trong GIMP

 • Lựa chọn
 • Lựa chọn toàn bộ ảnh, lớp (layer)
 • Thiết lập công cụ lựa chọn
 • Lựa chọn các phần của ảnh sử dụng các công cụ lựa chọn
 • Lựa chọn phần còn lại của lựa chọn (Inverse a selection)
 • Lưu trữ một lựa chọn và tải một lựa chọn đã lưu trữ
 • Các thao tác với ảnh
 • Thay đổi kích cỡ canvas của một ảnh
 • Thay đổi kích cỡ điểm ảnh, các thông số kích cỡ ảnh
 • Cắt ảnh
 • Sao chép, di chuyển ảnh hoặc các lựa chọn của ảnh
 • Xoay, nhân bản ảnh, lựa chọn của ảnh
 • Layer
 • Khái niệm layer
 • Các thao tác cơ bản với layer
 • Thay đổi các thuộc tính của layer
 • Bố trí, ghép, liên kết và làm phẳng layer
 • Biến đổi layer
 • Chuyển một đối tượng vẽ thành một layer mành (Raster layer)
 • Tạo ảnh động từ các layer
 • Văn bản
 • Thêm, sửa xóa văn bản
 • Sao chép và di chuyển văn bản
 • Điều chỉnh, định dạng văn bản
 • Hiệu ứng và bộ lọc
 • Áp dụng các hiệu ứng nghệ thuật và hiệu ứng biến dạng
 • Hiệu ứng làm mờ (Blur)
 • Hiệu ứng ánh sang
 • Áp dụng các điều chỉnh về màu sắc, ánh sang và cân bằng màu
 • Áp dụng mặt nạ làm sắc nét và mặt nạ không sắc nét
 • Mắt đỏ (Red eye)

Bài 4: Sử dụng GIMP để vẽ và tô trên ảnh

 • Vẽ trên ảnh
 • Thêm một đường vào ảnh
 • Thêm một hình vào ảnh
 • Tô trên ảnh
 • Chọn một màu với ống nhỏ giọt trong ứng dụng chỉnh sửa ảnh
 • Công cụ gradient (Gradient tool)
 • Công cụ cọ vẽ (Paintbrush tool)
 • Công cụ xóa (Eraser tool)
 • Công cụ thùng sơn (Paint bucket)
 • Công cụ nhân bản (Clone tool)

Bài 5: In ấn

 • Thiết lập
 • Xem trước ảnh
 • Lựa chọn các thông số thích hợp khi in
 • In ấn
 • Thay đổi hướng in
 • In ảnh với máy in đã cài đặt
 1. Học liệu

Tài liệu bắt buộc:

ICDL Asia. ICDL Learning Material Syllabus Version 2: Gimp

Tài liệu tham khảo thêm:

      Learn & Support / GIMP Help

 1. Lịch trình giảng dạy
Buổi Nội dung Tài liệu tham khảo Phân bố giờ (Lý thuyết – Thực hành)
1 Bài 1: Ảnh kỹ thuật số Chương 1, 2, 3, 4 2-2
2 Bài 2: Sử dung phần mềm chỉnh sửa ảnh GIMP

Bài 3: Làm việc với ảnh số trong GIMP (1/2)

Chương 5, 6, 7

Chương 8

2-2
3 Bài 3: Làm việc với ảnh số trong GIMP (2/2) Chương 10, 11, 12 2-2
4 Bài 4: Sử dụng GIMP để vẽ và tô trên ảnh

Bài 5: In ấn

Chương 13, 14

Chương 15

2-2
 1. Yêu cầu đối với mô-đun và các yêu cầu khác của giảng viên
 • Yêu cầu học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập được giao và các yêu cầu của giảng viên
 • Tham gia học trên lớp ít nhất 80% tổng giờ học của mô-đun.
 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập mô-đun
 Hình thức kiểm trả Mục đích Trọng số Ghi chú
Bài tập Kiểm tra việc thành thạo các kỹ năng của bài học 0% Mỗi buổi học
Thi kết thúc mô-đun Đánh giá kiến thức và ký năng của cả mô-đun 100% Thi trắc nghiệm trên máy tính

'